bouwplannen

het digitaliseren van bestaande plannen

Bestaande papieren plannen, getekende ontwerpen, schetsen, details,... kunnen worden omgezet in digitale plannen. Deze plannen vormen de basis van een eventueel nieuw ontwerp en voldoen steeds aan het nieuwste normenboek van de Vlaamse Overheid.

 

het opmeten van bestaande gebouwen of specifieke ruimtes

Bestaande gebouwen of ruimtes worden ter plaatse nauwkeurig opgemeten en uitgetekend. Deze nieuw opgemaakte plannen vormen het vertrekpunt van uw nieuw project.

 

nieuwe kleine ingrepen

Voor kleine wijzigingen is een bouwvergunning niet verplicht, maar moet u de verbouwingen wel melden aan de gemeente.

Als bouwheer kunt u uw aanvraag voor omgevingsvergunning zelf indienen of dit door ons laten uitvoeren.

Deze nieuwe plannen en bijhorende documenten dienen aan bepaalde spelregels te voldoen, enerzijds wetgeving en anderzijds dienen de plannen opgemaakt te worden volgens het geldende normenboek van de Vlaamse Overheid. 

 

Voorbeelden van relatief kleine werken: interne verbouwingen met behoud van het bestaand volume, een beperkte volume-uitbreiding tot maximaal 40m², een klein bijgebouw van maximaal 40m², het vervangen van ramen,...

 

Ook hier is oa de energiewetgeving van toepassing. (min. dikte van isolatie in muren, dak, ed, min. te halen U-waardes van de ramen,...)

Wij adviseren u hierin teneinde extra kosten voor u als bouwheer te vermijden.

   

  ingrijpende verbouwingen en nieuwe gebouwen

  Voor grondige verbouwingen en nieuw op te richten gebouwen hebt u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. 

  Het projectgebonden samenwerkingsverband tussen bouwheer en de diverse deskundigen nemen wij graag in handen.

  Wij kunnen alle bouwdossiers voor u indienen via het omgevingsloket door onze doorgedreven samenwerking met verschillende deskundigen.

  Wij kunnen het centrale aanspreekpunt vormen voor uw project en de deskundigen: architect, stabiliteitsingenieur, epb-verslaggever, ventilatieverslaggever, veiligheidscoördinator,...

  Neem gerust contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

   

  specifieke dossiers

  U wenst een bepaald element of (deel van een) gebouw uitgetekend te zien met bijhorende informatie, afmetingen, kostprijsraming, voor u klant of voor uzelf?

  Een herinrichting van uw gelijkvloers, verdiep, zolder? Een gedetailleerde uitwerking van uw keuken die u wenst te vernieuwen? Een geplande uitbouw aan uw dak? Een integratie van een sauna op maat?

  Uw firma maakt regelmatig schetsen van uw product of specifiek werk om voor te leggen aan uw klanten? U wenst dit verder te professionaliseren in de vorm van nauwkeurig uitgewerkte technische plannen? Wij helpen u graag verder.

   

   

   

   

  Wenst u meer informatie over bouwplannen of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan gerust.

  Graag geven we antwoord op al uw vragen.