plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van een vastgoed.

 

Er zijn 3 soorten plaatsbeschrijving:

I. Bij (ver)huur (deze is verplicht)

Plaatsbeschrijving bij intrede
Volgens de wet heeft men voor de plaatsbeschrijving tijd tot het einde van de eerste maand nadat de huurder in de woning is getrokken. Maar het lijdt geen twijfel dat men beter zo lang niet wacht. De plaatsbeschrijving wordt het best opgemaakt wanneer de woning nog niet bewoond is. Op die manier kan de schade beter worden vastgesteld. En dan is er ook nog geen eventuele schade door het verhuizen.
Meestal wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt door een expert. De kosten worden dan door beide partijen elk voor de helft gedragen.

Plaatsbeschrijving bij uittrede
Bij het einde van de huur moet een nieuwe plaatsbeschrijving op tegenspraak worden opgemaakt.
Het is de bedoeling het eerste document met het tweede te vergelijken, zodat makkelijk kan worden nagegaan of de huurder schade heeft aangebracht. Desgevallend zal hij in principe de eigenaar moeten vergoeden. Let wel: dat geldt alleen voor de echte huurschade, niet voor wat het gevolg is van normale slijtage of ouderdom (het is bv. normaal dat de verhuurder de muren na negen jaar opnieuw moet verven).
Indien huurder en verhuurder het niet eens worden over de schade en de vergoeding die daar tegenover moet staan, kan het geschil worden voorgelegd aan de vrederechter.

 

II. Bij aankoop of verkoop van vastgoed

Koop op verkoop je een woning? Dan leg je best op voorhand vast wat wel of niet inbegrepen is in de koopsom. De uitgebreide inventaris kan aangevuld worden met foto's. 

Tussen het tekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte verloopt vaak heel wat tijd. (± 3 - 4 maanden) Ondertussen staat de woning leeg of woont er iemand tijdelijk. Er kan dus ook schade ontstaan, al is het maar door een gebrek aan onderhoud. Misschien verdwijnen er in die maanden voorwerpen of worden onderdelen vervangen. Denk aan een oven of douchekraan die plots van een goedkoper model blijkt te zijn. Om al die redenen laat je ook bij het onderteken van een compromis een plaatsbeschrijving opmaken.

 

III. Bij aanvang van bouwwerken

Een constructieve plaatsbeschrijving oftewel een plaatsbeschrijving voor aanvang van bouwwerken wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer, buur of aannemer. Deze plaatsbeschrijving voor aanvang van werken  moet nauwgezet opgemaakt worden om aan te kunnen tonen dat schade aan de beschreven woning al dan niet ten gevolge is van de werken die naast de woning zullen plaats vinden.
Indien een aannemer of bouwheer een ABR-polis (Alle BouwplaatsRisico’s) afsluit voor het bouwen van een nieuwbouw of voor de afbraak van een oude woning, wordt hij verplicht door de verzekeringsmaatschappij om de nodige plaatsbeschrijvingen op te maken. Zonder deze polis is een bouwheer niet verplicht om plaatsbeschrijvingen op te maken, maar een voorzichtige en verstandige bouwheer zal hiertoe wel opdracht geven.
Hoe wordt zo’n plaatsbeschrijving opgemaakt? Ter plaatse wordt er nauwkeuring gekeken als er al dan niet schade is aan de woning of appartement. Met schade wordt er o.a. kleine barstjes, haarfijne barstjes, grote barsten, vochtschade, schimmelplekken, enz… bedoeld. De lengte en de breedte van deze barsten wordt opgemeten of de grootte van de plekken.  Niets mag er vergeten worden en zowel het plafond, de muren als de vloer worden geschreven.

 

De kostprijs van een plaatsbeschrijving is afhankelijk van de grootte van het vastgoed. We bespreken graag samen de mogelijkheden.

 

Wenst u meer informatie over plaatbeschrijvingen of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan gerust.

Graag geven we antwoord op al uw vragen.