epb

Sinds 1 januari 2006 dienen alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, aan bepaalde energienormen te voldoen.

Deze normen worden de epb-eisen genoemd. Epb staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.
Als bouwheer bent u verplicht en verantwoordelijk voor het tijdig aanstellen van een epb-verslaggever.

Doet u dit niet dan kan het VEKA, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap u boetes opleggen.

 

werkwijze?

stap 1

De bouwheer stelt een epb-verslaggever aan, dit nog voor de start van de werken, en liefst reeds in voorontwerp.

stap 2

Een epb-voorstudie wordt gemaakt, rekening houdend met de eisen en de keuzes van de bouwheer.

Deze voorstudie vormt de startverklaring en dient ingediend te worden voor de start der werken.

stap 3

Tijdens de werken neemt de bouwheer voldoende foto’s en houdt alle facturen goed bij.

stap 4

Na de werken verzamelt de aangifteplichtige alle stavingsstukken en stuurt deze naar de epb-verslaggever.

stap 5

De epb-verslaggever dient binnen het jaar na het beëindigen van de werken de epb-aangifte in, met de stavingsstukken, ontvangen via de aangifteplichtige.

 

De bouwheer houdt deze epb-aangifte 10 jaar in zijn bezit, deze is ook nodig voor het eventueel verkopen van de woning.

 

invloedsfactoren S-peil
Het te behalen S-peil bedraagt S31. Een strenge waarde, waar al rekening mee dient gehouden te worden in fase van ontwerp van een (ver)bouwproject.
Om een laag S-peil te halen moet er extra aandacht besteed worden aan:

  • luchtdichtheid van de woning
  • laag percentage glas t.o.v. vloeroppervlakte
  • vormefficiëntie van het gebouw (open, halfopen, gesloten…)
  • isolatiegraad
  • bouwknopen
  • grootte en oriëntatie van vensters
  • beschaduwing algemeen
  • thermische massa

 

 

Wenst u meer informatie over epb of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan gerust.

Graag geven we antwoord op al uw vragen.