ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 moet iedere bouwheer een ventilatieverslaggever aanstellen bij het oprichten van een nieuwbouw woning of voor een bestaande woning die een ingrijpende energetische renovatie ondergaat. Die ventilatieverslaggever stelt een prestatieverslag op van het ventilatiesysteem en zorgt ervoor dat dit wordt opgenomen in het epb-verslag. Maar waarom die verplichting? En wat betekent dat voor u?

 

Waarom een ventilatieverslaggever?

De overheid is niet tevreden met de uitvoeringskwaliteit van de ventilatiesystemen in Vlaamse woningen. Bovendien komen de gegevens van bouwheren, installateurs en epb-verslaggevers vaak niet overeen met de werkelijkheid.

 

Welke verplichtingen voor de bouwheer?

Er zijn twee verplichtingen:

  • De opmaak van een ventilatievoorontwerp
  • De opmaak van een ventilatieverslag.

 

Werkwijze?

stap 1

De ventilatieverslaggever zal in overleg met de bouwheer in eerste instantie het type ventilatiesysteem bepalen.
Daarna zal er een principieel voorontwerpplan opgemaakt worden. Op dit plan zullen de luchttoevoer en afvoeropeningen, samen met de doorstroomopeningen vermeld worden. Het voorontwerp wordt door de ventilatieverslaggever geregistreerd op de website van het controle-organisme. 

stap 2

Alle specificaties zullen worden vastgelegd waaraan het gekozen systeem zal moeten voldoen. Deze vereisten (minimale luchtdebieten, buitenschrijnwerk,...) zullen door de aannemers moeten opgevolgd worden.

stap 3

Na uitvoering van het ventilatiesysteem worden de opgelegde vereisten ter plaatse nagezien. Ook alle luchtdebieten worden gecontroleerd door gebruik van een gekalibreerd toestel. Alle waardes worden door de ventilatieverslaggever geregistreerd op de website van het controle-organisme. 

De unieke code van deze geregistreerde documenten zal worden doorgegeven aan de epb-verslaggever zodat dit kan toegevoegd worden aan het epb dossier.

 

 

Wenst u meer informatie over ventilatiesystemen- en verslagen of een vrijblijvende offerte? Contacteer ons dan gerust.

Graag geven we antwoord op al uw vragen.